/ POSTITUS

Postikulut vaihtelevat alueen ja maan mukaan. Postikulut alkaen 6 EUR, ellei toisin sovittu tai määritelty.

Saman tilauksen tuotteet toimitetaan aina samaa aikaa, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusaika 1-14 arkipäivää.

/ NOUTAMATON TILAUS

​Sinulla on 14 päivän palautus- ja peruutusoikeus. Voit perua koko tilauksesi tai palauttaa osan tilaamistasi tuotteista. Palautettavien tuotteiden on oltava käyttämättömiä. Kosmetiikan tulee olla avaamattomissa alkuperäispakkauksissa ja pakkausten ehjiä ja siistejä.

Palautus tehdään lähettämällä meille sähköpostilla tiedot verkkokaupan tilausnumerosta sekä palautettavasta tuotteesta. Lähetettyäsi tiedot osoitteeseen contact@creativehki.com, odota että saat kuittauksen palautuksesta. Lähetämme sinulle osoitteen, johon tuotteet voi palauttaa sekä ohjeet tuotteen pakkaamisesta.

Huomioithan, että asiakas on vastuussa alkuperäisistä postikuluista sekä myös palautuksen postimaksusta.
Palautamme maksusuorituksesi 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet palautuksen. Palautus suoritetaan samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt tilausta tehdessäsi.

NOUTAMATON TILAUS

Huomioithan, että tilauksen noutamatta jättäminen ei ole sama kuin peruuttaminen. 

Mikäli pakettisi palautuu meille, säilytämme sitä 1kk ajan, jonka aikana voit sopia sen uudelleenlähetyksestä kiinteään hintaan. Tämän jälkeen tilaus peruuntuu ja tilatut tuotteet palautuvat M.A.N. Knows Better Oy omaisuudeksi ilman maksun palautusta.

NOUTAMATTOMAN TILAUKSEN UUDELLEENLÄHETYS

Mikäli et nouda tilaustasi ajoissa, pakettisi palautuu yhteen toimialueemme sisällä sijaitsevista posteista. Mikäli toivot, että paketti uudelleenlähetetään sinulle, on kiinteä hintamme noutamatta jääneen paketin noudolle postista sekä uudelleen lähetykselle sisältäen kaikki kulut 25 EUR.
Posti veloittaa meiltä paketin lähettämisestä, säilyttämisestä, palauttamisesta ja uudelleen lähettämisestä, joten tämä paketin uudelleenlähetys -järjestely on tapa, jolla me yrittäjinä voimme palvella sinua. Ota ensisijaisesti yhteys contact@creativehki.com.

Pienyrittäjinä meillä ei ole mahdollisuutta lähettää paketteja uudelleen veloituksetta. Emme myöskään halua ilmaisella uudelleenlähetyksellä rohkaista ihmisiä jättämään paketteja hakematta, sillä pakettien jatkuva uudelleenlähetys on vastoin kestävän kehityksen mukaisia periaatteitamme.

/ TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.05.2021. Viimeisin muutos 31.05.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä
M.A.N. Knows Better Oy, Rehbinderintie 5-7 B 16, 00150 Helsinki
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Emmi Pyykkö, contact@creativehki.com, 0449862972


3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).